• Outlet

1. Bakgrunn

Active Brands AS (org.nr: NO 995 767 813) med adresse Nydalsveien 24, 0484 Oslo (heretter kalt "Active Brands") driver kundeklubbsprogram på tvers av tvers av Active Brands sine merkevarer Kari Traa, Johaug, Dæhlie og Sweet Protection og eventuelt andre merker under Active Brands AS som tilkommer senere ("Merkene"). Ved å bli medlem av Active Brands kundeklubb får kunder tilgang til fordeler ved kjøp av produkter via Merkenes offisielle hjemmesider.

Disse medlemskapsvilkårene er en avtale om medlemskap i Active Brands kundeklubb mellom det enkelte medlem (heretter kalt «medlemmet») og Active Brands. Medlemskapsvilkårene anses akseptert dersom kunden melder seg inn i Active Brands kundeklubb.

Disse medlemskapsvilkårene gjelder for alle medlemmer av Active Brands kundeklubb fra 15. okt – 2023 og erstatter fra denne datoen alle tidligere gjeldende medlems- og brukervilkår.2. Etablering av medlemskap i Active Brands kundeklubb

Medlemskap i Active Brands kundeklubb etableres ved å registrere en profil på Min side på Active Brands nettsider ("Min side") og akseptere disse medlemskapsvilkårene. Se egne Brukervilkår for brukerprofilen her.

Medlemskapet er personlig, og det er kun det registrerte medlemmet som har rett til å benytte seg av medlemskapet med tilhørende fordeler. Medlemskapet i Active Brands kundeklubb er kun tilgjengelig for personer over 18 år.

Medlemskap gis kun til én person per medlemsnummer og kun fysiske personer kan bli medlemmer. En person kan ikke ha mer enn én medlemsprofil. Medlemskap registreres med en e-postadresse som medlemmet oppgir. Medlemskap vil bli bekreftet via e-post, og du vil ha tilgang ved å trykke på Min side.

Det er ingen avgift for å registrere seg i Active Brands kundeklubb.3. Medlemskommunikasjon, samtykke og annen behandling av personopplysninger

Active Brands vil lagre og behandle personopplysninger som er nødvendige for å gjøre Active Brands i stand til å overholde denne avtalen om levering av Active Brands kundeklubb. Opplysningene som gis vil også bli brukt til kommunikasjon om medlemskapet i Active Brands kundeklubb. På Min side er det også mulig å samtykke til å motta markedsføringskommunikasjon om blant annet informasjon og tilbud via e-post, mobil og digitale annonser. Samtykkene kan når som helst trekkes tilbake.

Ytterligere informasjon om Active Brands behandling av dine personopplysninger og dine rettigheter i denne forbindelse finner du i Active Brands' personvernerklæring her.4. Medlemsfordeler

Medlemskap i Active Brands kundeklubb inkluderer fordeler fra tilhørende merker. For eksempel tidlig tilgang til fri frakt, salg og eksklusive rabatter. For en fullstendig og oppdatert liste over slike fordeler, besøk et av Merkenes nettsider og logg inn på Min side.5. Bruk av konto

Medlemmer er ansvarlige for å opprettholde konfidensialiteten til deres passord og konto, og er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under deres passord eller konto. Medlemmer skal umiddelbart informere Active Brands' kundeservice (se kontaktinformasjon i siste punkt) om enhver uautorisert bruk av passordet eller kontoen deres eller andre sikkerhetsbrudd.

Medlemmene samtykker til å ikke vise, distribuere, lisensiere, fremføre, publisere, reprodusere, duplisere, kopiere, lage avledede verk fra, modifisere, selge, videreselge, utnytte, overføre eller laste opp til kommersielle formål, noen del av Active Brands kundeklubb. Overføringen, salget eller byttehandelen (eller forsøket på overføring, salg eller byttehandel) av eksklusive medlemstilbud og enhver feilaktig fremstilling av fakta knyttet til dette, kan føre til kansellering av medlemmets konto.6. Endringer i medlemsvilkårene

Active Brands forbeholder seg retten til å gjøre endringer i disse medlemsvilkårene, herunder dersom:

  • dette er påkrevd i henhold til lov, veiledning eller pålegg fra gjeldende myndigheter,

  • det foretas endringer i Active Brands kundeklubb som krever slike endringer,

  • det foretas endringer i Active Brands sine merker, eller andre saklige grunner.

Slike endringer vil for eksempel kunne bestå i utvidelse av Merkene eller endret fremgangsmåte for registrering av medlemskap.

Du vil bli informert i rimelig tid om endringer via Min side. Vesentlige endringer i medlemsvilkårene kommuniseres via e-post eller på annen passende måte. Dersom du ikke aksepterer endringene kan du når som helst si opp ditt medlemskap.7. Oppsigelse av medlemskap

Du kan si opp medlemskapet ditt når som helst ved å kontakte oss (se kontaktinformasjon i siste punkt).

Oppsigelse av medlemskapet, uansett grunn, betyr at du ikke lenger får tilgang til Active Brands kundeklubb. Hvis du har sagt opp medlemskapet ditt, kan du bli med på nytt ved å registrere deg på Merkenes offisielle nettsider.

Active Brands forbeholder seg retten til å si opp medlemskapet ditt med seks måneders varsel. Enhver slik melding vil bli sendt via e-post, tekstmelding eller via andre kontaktflater.

Skulle medlemskapet ditt avbrytes på grunn av forhold knyttet til et lands lovgivning, en rettsavgjørelse eller et forbud fra et lands offentlige myndigheter, vil Active Brands så langt tillatt etter lov ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap for det enkelte medlem som kan følge av denne oppsigelsen. Active Brands vil så langt det er mulig forsøke å informere berørte medlemmer så snart som mulig dersom omstendighetene beskrevet under dette punktet trer i kraft.8. Misbruk av medlemskap

Active Brands vil i samsvar med gjeldende norsk lov kunne holde deg ansvarlig for misbruk av medlemskap som bryter disse medlemskapsvilkårene eller gjeldende lov. Dette innebærer at vi kan ha rett til erstatning for direkte tap du har påført oss gjennom disse handlingene.

Ved misbruk av medlemskapet eller fordelene forbeholder Active Brands seg retten til å ekskludere det aktuelle medlemmet fra programmet. Slik misbruk kan omfatte, men er ikke begrenset til atferd som er plagsom eller viser mangel på respekt overfor ansatte eller partnere og kriminelle handlinger eller handlinger som generelt anses å være umoralske, uetiske eller i strid med disse medlemsvilkårene.

Active Brands kan kansellere medlemskapet ditt dersom særlige grunner tilsier det, herunder hvis vi fastslår at du (a) ikke er kvalifisert til å være medlem (for eksempel fordi du er under 18 år), (b) ikke har brukt kontoen din på over 2 år, (c) har brutt vilkår eller betingelser eller gjeldende lov eller forskrift, eller (d) du har begått annen misbruk av medlemskapet ditt.9. Force majeure – hendelser utenfor vår kontroll

Active Brands er ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av hendelser utenfor vår kontroll, herunder endret lovgivning, myndighetshandlinger, krigshandlinger, streik, blokader, boikott, lockout, pandemier eller andre lignende hendelser.10. Ansvar

Du har rett på erstatning for direkte økonomisk tap dersom tapet skyldes forhold Active Brands har kontroll over.

Medlemskap i Active Brands kundeklubb gis "som det er" og "som tilgjengelig". I den fulle utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, fraskriver Active Brands seg alle garantier av noe slag, uttrykkelig, underforstått eller lovbestemt, med hensyn til Active Brands kundeklubb (inkludert de som er relatert til egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse).

Ta vare på en kopi av disse medlemsvilkårene for arkivformål, og sjekk nettstedet jevnlig for eventuelle endringer i vilkårene.11. Overføring av denne avtalen

Active Brands har rett til å overføre denne medlemsavtalen til et annet selskap som vil fortsette å drive Active Brands kundeklubb.12. Lovvalg

Disse medlemskapsvilkårene er underlag norsk rett.13. Spørsmål eller klager

Dersom du har spørsmål eller klager i forbindelse med Active Brands kundeklubb eller disse medlemskapsvilkårene kan du kontakte kundeservice via vårt kontaktskjema.

Du kan også ta kontakt med Forbrukertilsynet ved eventuelle klager. Vi ønsker likevel først at du tar kontakt med Active Brands slik at vi sammen kan forsøke å løse saken.