• Outlet
1. Generelle vilkår og betingelser

Johaug, ved (www.johaug.com), er en merkevare som eies og drives av Active Brands AS org nr: NO 995 767 813, Postboks 22 Vollebekk, 0516 Oslo (heretter kalt “Active Brands”).

Medlemskapsvilkårene er en avtale mellom det enkelte medlem (heretter kalt «medlemmet») og Active Brands.

Medlemskap etableres ved å registrere en profil og akseptere disse vilkårene og betingelsene med en av Active Brands' merkevareporteføljer, som for øyeblikket består av Kari Traa, Johaug, Sweet og Johaug. Andre merkevarer kan tilkomme etter hvert. Medlemskapet er personlig, og det er underforstått at kun det registrerte medlemmet har rett til å benytte seg av det.

Disse medlemsbetingelsene gjelder for alle medlemmer fra 1. november 2021 og erstatter fra den datoen, alle tidligere gjeldende medlems-, og brukervilkår.

Medlemskap er personlig og kun tilgjengelig for personer over 18 år. Medlemskapet og fordelene kan ikke benyttes av andre enn de enkelte medlemmene.

Medlemskap gis kun til én person per medlemsnummer og kun fysiske personer kan bli medlemmer. En person har ikke lov til å ha mer enn én medlemsprofil. Medlemskap registreres i medlemmets fulle navn med en e-postadresse som medlemmet oppgir. Medlemskap vil bli bekreftet via e-post.

Det er ingen avgift for å registrere seg som medlem, men kvalifiserende kjøp og/eller aktiviteter kreves for å oppnå fordeler og spesifikke tilbud.

2. Medlemskommunikasjon, samtykke og behandling av personopplysninger

Active Brands vil lagre og behandle personopplysninger som er nødvendige for å gjøre dem eller deltakende partnere i stand til å overholde avtalen om levering av medlemskommunikasjon. Opplysningene som gis vil også bli brukt til kommunikasjon om medlemskap. Ytterligere informasjon om behandling av personopplysninger, krav til åpenhet, rettelser og slettinger finner du under Active Brands personvernerklæring.


Når du registrerer deg som medlem, kreves det å samtykke til å motta informasjon og tilbud fra Active Brands om selskapets og partnerens produkter. Medlemmer må gi sitt samtykke til å motta dette via e-post for å være kvalifisert til å delta i programmet, men de står fritt til å trekke tilbake samtykket når som helst. Det er også mulighet for å samtykke til å motta kommunikasjon gjennom mobil og digitale annonser, disse kan også trekkes når som helst.

Medlemmer som har gitt sitt samtykke kan basert på tidligere kjøp og informasjon de har oppgitt, motta informasjon og tilbud fra Active Brands og deltakende partnere. Medlemskap kan dermed gi en bedre opplevelse for de som har gitt sitt samtykke.

Samtykker kan administreres ved å logge inn på Min side på johaug.com.

3. Bruk av konto

Medlemmer er ansvarlige for å opprettholde konfidensialiteten til passordet og kontoen deres og er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under deres passord eller konto. Medlemmer bør umiddelbart informere Active Brands kundeservice om enhver uautorisert bruk av passordet eller kontoen deres eller andre sikkerhetsbrudd. Kundeservice kan kontaktes her.

Medlemmene samtykker i å ikke vise, distribuere, lisensiere, fremføre, publisere, reprodusere, duplisere, kopiere, lage avledede verk fra, modifisere, selge, videreselge, utnytte, overføre eller laste opp til kommersielle formål, noen del av Active Brands’ nettsider og kommunikasjon. Overføringen, salget eller byttehandelen (eller forsøket på overføring, salg eller byttehandel) av eksklusive medlemstilbud og enhver feilaktig fremstilling av fakta knyttet til dette, kan føre til kansellering av medlemmets konto.

4. Overføring av medlemsavtalen

Active Brands har rett til å overføre din medlemsavtale til et annet selskap som vil fortsette å drive avtalen.

5. Tvister og verneting

Ved tvister om gjeldende medlemsvilkår vil norsk lov gjelde, og tvister vil bli behandlet i Oslo Tingrett.

6. Endringer i medlemsvilkårene

Active Brands forbeholder seg retten til å gjøre endringer i medlemsvilkårene. Du vil bli informert om endringer som trer i kraft etter at du blir medlem via nettsiden. Vesentlige endringer i medlemsvilkårene kommuniseres via e-post eller på annen passende måte.

7. Oppsigelse av medlemskap

Du kan kansellere medlemskapet ditt når som helst fra kontoen din på Min side.

Kansellering av medlemskap, uansett grunn, betyr at enkeltpersoner ikke lenger kan benytte seg av fordeler og tilbud knyttet til medlemskapet. Hvis du kansellerer medlemskapet ditt, kan du bli med på nytt ved å registrere deg på www.johaug.com. Når du starter medlemskapet på nytt, vil ikke din tidligere informasjon og ordrehistorikk fortsette til ditt nye medlemskap.

Active Brands forbeholder seg retten til å si opp medlemskapet ditt med seks måneders varsel til medlemmene. Enhver slik melding vil bli sendt via e-post/tekstmelding eller lagt ut på våre nettsider.
Skulle medlemskapet ditt avbrytes på grunn av forhold knyttet til et lands lovgivning, en rettsavgjørelse eller et forbud fra et lands offentlige myndigheter, vil Active Brands ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap for det enkelte medlem som kan følge av denne oppsigelsen. Active Brands vil så langt det er mulig forsøke å informere individuelle medlemmer så snart som mulig dersom omstendighetene beskrevet under dette punktet skulle oppstå. Paragrafen ovenfor gjelder ikke ved seponering i henhold til denne forskriften.

8. Misbruk av medlemskap

Active Brands vil i samsvar med generelle lovbestemmelser kunne holde deg ansvarlig for misbruk av medlemskap som bryter disse vilkårene og betingelsene.

Ved misbruk av medlemskapet eller fordelene forbeholder Active Brands seg retten til å ekskludere det eller de aktuelle medlemmene fra programmet. Slik misbruk kan omfatte, men er ikke begrenset til; atferd som er plagsom eller viser mangel på respekt overfor ansatte eller partnere og kriminelle handlinger eller handlinger som generelt anses å være umoralske, uetiske eller i strid med disse medlemsvilkårene.

Active Brands kan kansellere medlemskapet ditt når som helst av hvilken som helst grunn etter eget skjønn, inkludert, men ikke begrenset til, hvis vi fastslår at du (a) ikke er kvalifisert, (b) ikke har brukt kontoen din på en lengre periode, (c) har brutt vilkår eller betingelser eller gjeldende lov eller forskrift, eller (d) engasjert seg i bedrag, forfalskning, svindel eller begått annen misbruk av medlemskapet ditt.

9. Force majeure – hendelser utenfor vår kontroll

Active Brands er ikke ansvarlig for skade eller skade som følge av lovgivning, myndighetshandlinger, krigshandlinger, streik, blokader, boikott, lockout, pandemier eller andre lignende hendelser. Dette gjelder ved streik, blokader, boikott og lockout selv om Active Brands selv utfører eller er gjenstand for slike handlinger. Active Brands er heller ikke ansvarlig for å håndtere skader som ellers kan oppstå hvis Active Brands har handlet rimelig forsiktig.

10. Ansvarsfraskrivelse og begrensning av ansvar

Medlemsavtalen gis på "som den er" og "som tilgjengelig". I den fulle utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, fraskriver Active Brands seg alle garantier av noe slag, uttrykkelig, underforstått eller lovbestemt, med hensyn til kundeklubben (inkludert de som er relatert til salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, og ikke-krenkelse og de som oppstår ut av handel, bruk eller handel.

Ta vare på en kopi av disse vilkårene for dine arkiver, og sjekk nettstedet ofte for eventuelle endringer i vilkårene.