• Outlet
INTRODUKSJON

Salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra Active Brands sine merkevarer (Johaug, Kari Traa, Dæhlie, Sweet Protection) til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

For å kunne handle på www.johaug.com må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år må du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg. For å ha tilgang til Mine Sider må du registrere deg som bruker av nettbutikken. Det er gratis å ha denne kontoen. Du kan når som helst avslutte denne kontoen via Min Side. Betalinger gjøres via debetkort, kredittkort eller Klarna Faktura. Vilkår for tjenestene til Klarna finner du her. Spørsmål angående betaling kan gjøres til Klarna direkte eller til respektive nettbutikk.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og e-handelsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev e.l.

1. PARTER

Selger er Active Brands AS, Nydalsveien 24, 0484 Oslo, Norge, webshop@activebrands.com, tlf. +47 56519808, Org.nr: 995 767 813, og betegnes i det følgende som «vi», «vår», «våre», «oss» eller «selger». Kjøperen er den person som er oppgitt som kjøper i inn bestillingen og blir i det følgende nevnt som «du», «deg», «din», «ditt» eller «kjøper»

2. BESTILLINGS- OG AVTALEPROSESS

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nedenfor. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg.

Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling så lenge denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 3.

3. OPPLYSNINGER GITT I NETTBUTIKKEN/UTSOLGTE VARER

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Tilbud gjelder så lenge lageret rekker eller innenfor spesifisert tilbudsperiode.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg. Vi forbeholder oss også retten til å endre leveringsmetode for ordre ved behov. Dette innebærer at opplysninger knyttet til din ordre vil deles med valgt leverandør.

4. PRISER

Alle priser i nettbutikken er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøp vil komme frem før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m. Ved salg til Svalbard må du selv søke om momsrefusjon.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra vår sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan vi ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om du har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

5. BETALING

Du betaler trygt med debetkort, kredittkort eller Klarna faktura. Beløpet trekkes fra konto i henhold til betalingsmetoden du velger. Ved kortbetaling, vil beløpet trekkes direkte på kortet, før du mottar varene.

Ved kjøp av varer som produseres på bestilling (Team eller Partnerkjøp) vil salgsbeløpet for disse varene bli trukket i kjøpsøyeblikket. Dette er et tilvirkningskjøp og gir rett til å kreve forskuddsbetaling. Evt. andre lagervarer på samme ordre blir trukket når de blir sendt. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å avise betalingen og bestillingen kan dermed ikke gjennomføres.

Ved betaling med faktura vil denne sendes per e-post fra Klarna etter gjennomført kjøp og med forfallsdato som angitt under kjøpsprosessen. Ingen ekstra avgifter tilkommer ved kjøp mot faktura så lenge forfallsdato for gratis handel overholdes. Vær oppmerksom på at du alltid må oppgi fullstendig personnummer for kjøp med Klarna faktura. Klarna vil gjøre en vurdering for å avgjøre om du får handle for det valgte beløpet. I denne vurderingen, ser Klarna i hovedsak på tre ting: din tidligere betalingshistorikk hos dem, hvor mye du ønsker å handle og ekstern informasjon som Klarna henter fra et kredittopplysningsbyrå (gjenpartsbrev sendes ved innhenting av informasjon fra kredittopplysningsbyrå).

Det er altså en kombinasjon av flere forskjellige faktorer som avgjør om kjøpet går igjennom. Skulle kjøpet ikke gå igjennom med faktura kan du gjennomføre bestillingen med et annet betalingsmiddel vi tilbyr. Om du har spørsmål om vurderingen, ber vi deg kontakte Klarna. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering av varer skjer fra vårt lager i Borås, Sverige og vår speditør Post Nord. Vi bruker ikke flyfrakt. Normal levering er 2-7 virkedager etter bestilling. Noe lengre tid må beregnes i forbindelse med høytider og helg.

Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene utlevert fra hentepunkt. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om når levering kan skje. Ved del-leveranse belastes kun de varene som leveres. Du kan følge din ordre via sporingslenken du får i ordrebekreftelsen fra oss.

7. UNDERSØKELSE AV PRODUKTENE

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

8. ANGRERETT

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen er mottatt. Fristen løper ut 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker.

Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen, eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Angreretten forutsetter at varen returneres i samme stand som ved mottakelsen, dvs. i original og uskadet emballasje og i ubrukt stand. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Tilbakebetaling finner sted fjorten dager etter at vi mottar produktet og betalt beløp blir refundert gjennom den betalingsløsningen som ble brukt til transaksjonen for kjøpet.

Unntak fra angreretten
Kjøp av varer som produseres på bestilling (Team eller Partnerkjøp) er å regne som tilvirkningskjøp og retten til å angre kjøpet faller bort. 

9. RETUR

Ønsker du å endre størrelse eller at du rett og slett har ombestemt deg kan du returnere produktet til oss for tilbakebetaling. Vi kan dessverre ikke bytte varene for deg og du må legge inn en ny ordre når du ønsker å bytte et produkt.

Om produktet er returnert i uforsvarlig stand og utenom regler nevnt under har vi rett til å nekte refusjon. Husk at vi skal selge varen på nytt og derfor er det viktig for oss at vi får tilbake varen slik den ble levert. Returer må sendes inn med samme fraktselskap som ble brukt til å levere bestillingen din, og vedlagt returklistremerke må benyttes for at vi skal kunne motta returen. Ta kontakt med oss om du har mistet returklistremerket.

For å kunne returnere må følgende være oppfylt:

  • Produktene er ubrukte og ikke er vasket

  • Alle merkelapper sitter på

  • Originalemballasjen må være intakt

  • Det må ikke teipes, skrives eller lignende på originalemballasjen

  • Produktet er komplett, alt tilbehør må medfølge (f.eks. etui til briller)

  • Ta vare på en kvittering på at pakken er sendt, dersom returen skulle bli borte i postgangen

Produkter kjøpt i Team- eller Partnershop er å regne som tilvirkningskjøp og retten å returnere og/eller bytte faller bort. 

10. REKLAMASJON VED MANGEL OG FRIST FOR Å MELDE KRAV VED FORSINKELSE

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi oss melding om at du vil vise til mangelen. Dette må skje senest innen to måneder fra det tidspunktet du oppdaget mangelen. Reklamasjon til oss skal skje skriftlig via våre nettsider.

11. KJØPERS RETTIGHETER VED FORSINKELSE OG MANGEL

Dersom varen har en mangel eller selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper gjøre gjeldende beføyelsene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 og 6. Kjøper kan ved mangler holde kjøpesummen tilbake, heve avtalen, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag og kreve erstatning fra selger. Ved forsinkelse kan kjøper holde kjøpesummen tilbake, heve avtalen, kreve oppfyllelse og kreve erstatning fra selger.

12. SELGERENS RETTIGHETER VED KONTRAKTBRUDD FRA KJØPERENS SIDE

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger etter omstendighetene gjøre gjeldende beføyelsene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9. Dersom kjøper ikke betaler, kan selger fastholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen. Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper kan selger heve avtalen, med mindre kjøpesummen er betalt. Selger kan også heve kjøpet dersom kjøper ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selger har fastsatt.

13. PERSONOPPLYSNINGER

Vi er opptatt av personvern og sikkerhet for kundene våre. Kontaktopplysningene dine brukes til å håndtere forsendelse, garanti, reklamasjon og angrerett. Vi sender ikke ut reklame til deg med mindre du har samtykket til dette ved å takke ja til å motta nyhetsbrev eller SMS fra oss. Vi lagrer kun postadresse, telefonnummer og e-postadresse. Dette er grunnleggende informasjon som vi trenger for å registrere deg, og sende deg varer.

For detaljer rundt medlemsvilkår og behandling av persondata kan du lese på våre sider om personvernserklæring og brukervilkår. Historikk med oversikt over dine kjøp slettes ikke, men oppbevares på «Min Side» i nettbutikken vår, slik at du kan ha tilgang til din ordrehistorikk. Du har krav på å få dine opplysninger anonymisert. For å gjøre dette må du ta kontakt med vår kundeservice.

14. SALGSPANT

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

15. TVISTER

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Ved kjøp i Active Brands sine nettbutikker godtar du at norsk lovgiving skal gjelde. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor. Du finner mer informasjon hos Forbrukerrådet.

16. COOKIES

Nettstedet bruker kapsler. En cookie er en liten tekstfil som lagrer informasjon på datamaskinen din. Vi bruker cookies for å forbedre nettstedets funksjonalitet og bekvemmeligheten for våre kunder. For å unngå cookies, er det mulig å deaktivere dem i innstillingene til nettleseren.

17. LENKER

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Active Brands AS kan ikke holdes ansvarlig for innholdet eller personvernreglene på disse nettstedene.

18. RAPPORTERING

Hvis du ser noe upassende innhold eller har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte oss.

19. COPYRIGHT

Active Brands AS har som policy å fjerne eller deaktivere tilgang til materiale som krenker opphavsretten. Hvis du mener at innhold krenker opphavsretten din, kan du kontakte oss.

20. MISLIGHOLD

Active Brands AS forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt for brudd på disse forholdene, inkludert retten til å blokkere tilgangen til nettstedet.

21. FORCE MAJEURE

Hendelser som krig, naturkatastrofer, streik, offentlige beslutninger, mislyktes leveranser fra underleverandører og lignende hendelser utenfor Active Brands AS sin kontroll, som ikke er rimelig forutsigbar, går under force majeure, noe som betyr at Active Brands AS frigjøres fra sine forpliktelser til å oppfylle kontraktsfestede avtaler.

22. BUNDLE DEALS

Betingelsene under gjelder for alle bundle deals, dersom ikke annet er beskrevet.

  • Kun én unik bundle deal per ordre.

  • Gjelder kun for utvalgte og spesifiserte produkter/farger.

  • Tilbudet kan ikke kombineres med rabattkoder, kuponger eller andre tilbud.

  • Kunde har ikke rett til å kansellere deler av en ordre hvor kunden får med et kostnadsfritt produkt på kjøpet. Ønsker kunden å heve kjøpet må alle varene i ordren returneres.


***

Sist oppdatert: 24.01.2022.

1. GENERELT


Ved å opprette en brukerprofil hos Kari Traa, Johaug, Dæhlie, Sweet Protection eller et annet merke under Active Brands AS (org.no. 995 767 813) ("Active Brands", "oss", "vi" eller "vår"), godtar du disse brukervilkårene. Merkene eies og administreres av Active Brands, og brukerprofilen din vil være felles for alle merkene. Du må være over 18 år for å opprette en brukerprofil. Opprettelse av brukerprofil er gratis.


2. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER


Active Brands er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Active Brands behandler personopplysninger om deg, herunder for å oppfylle denne avtalen. Personopplysninger vil også bli behandlet for å kommunisere informasjon om denne avtalen og brukerprofilen din.

Du kan også gi ditt samtykke gjennom brukerprofilinnstillinger til å motta markedsføringskommunikasjon via e-post, mobil og/eller digitale annonser om, blant annet, informasjon og tilbud. Du kan enkelt melde deg av for markedsføringskommunikasjon gjennom kanalene du har mottatt kommunikasjonen fra eller brukerprofilen din. Hvis du melder deg av markedsføringskommunikasjonen, kan vi fortsatt kommunisere med deg om informasjon som er relevant for profilen din, som endringer i disse bruksvilkårene eller annen kommunikasjon direkte relatert til kjøp du har gjort på nettstedene våre.

Ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger og ditt personvern finner du i vår personvernerklæring her.


3. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Disse brukervilkårene er gyldige fra 24/10/2023] og erstatter alle tidligere vilkår og avtaler for brukerprofiler hos Active Brands.

Du har rett til å si opp denne avtalen med umiddelbar virkning ved å kontakte Active Brands (se kontaktinformasjon i siste avsnitt).

Endringer i disse brukervilkårene vil bli kommunisert til deg på brukerprofilen din innen rimelig tid før endringene trer i kraft. Vesentlige endringer vil bli varslet via e-post eller SMS (hvis du har samtykket til SMS-kommunikasjon). Du kan også be om informasjon om eventuelle endringer ved å kontakte Active Brands direkte (se kontaktinformasjon i siste avsnitt).

Vi har rett til å slette profilen din med umiddelbar virkning dersom du har delt feil informasjon med oss eller dersom du bryter disse brukervilkårene eller gjeldende lover og forskrifter.


4. PÅLOGGINGSINFORMASJON

Du skal kun bruke din egen identitet til å opprette en profil hos oss. Påloggingsinformasjonen din, inkludert passord, må lagres og beskyttes mot uautorisert tilgang og bruk.

Hvis du blir oppmerksom på uautorisert tilgang til din påloggingsinformasjon eller brukerprofil, eller et annet sikkerhetsbrudd, må du kontakte oss umiddelbart (se kontaktinformasjon i siste avsnitt).


5. FORBUD MOT ULOVLIG, SKADELIG ELLER STØTENDE BRUK ELLER INNHOLD

Du skal ikke bruke, oppmuntre til, fremme, legge til rette for eller instruere andre til å bruke brukerprofilen til ulovlig, skadelig eller støtende handlinger eller til å overføre, lagre, vise, distribuere eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som er ulovlig, skadelig, bedragersk, krenkende eller støtende. Du skal ikke bruke brukerprofilen på noen måte:

(i) som kan bryte lover eller forskrifter, andres rettigheter, disse brukervilkårene eller andre retningslinjer gitt av oss,

(ii) som kan være skadelig for andre, eller for omdømmet vårt, inkludert ved å tilby eller spre phishing, pharming eller annen villedende handling,

(iii) for å legge inn, lagre eller sende hyperkoblinger, eller aktivere tilgang til eksterne nettsteder eller datafeeder,

(iv) som kan være ærekrenkende, uanstendig, fornærmende, invaderende for personvernet eller på annen måte støtende,

(v) skade, ødelegge eller tukle med brukerprofilen, f.eks. ved å distribuere virus, korrupte filer eller andre elementer av destruktiv eller villedende art,

(vi) demontere, dekompilere eller på annen måte modifisere, lage avledet arbeider basert på, fusjonere, reparere eller forsøke å finne kildekoden til teknologien som brukerprofilen er basert på.


6. ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING

Brukerprofilen leveres "som den er" og slik den er tilgjengelig, og uten garantier av noe slag. Vi understreker spesielt at vi ikke garanterer at brukerprofilen vil være tilgjengelig kontinuerlig, uavbrutt, uforandret, uten feil, virus eller andre skadelige komponenter, eller at innhold i brukerprofilen vil være nøyaktig.

Vi fraskriver oss alt ansvar for dine vurderinger, beslutninger eller eventuelle andre handlinger eller utelatelser som følge av din bruk eller manglende bruk av brukerprofilen.

Forbrukere har ulike rettigheter, inkludert erstatning og lovbestemte garantier i henhold til gjeldende lovgivning. Ingenting i disse brukervilkårene ekskluderer eller begrenser rettigheter eller garantier som i henhold til gjeldende lovgivning er ufravikelig.

I den grad gjeldende lov tillater det, vil vi ikke være ansvarlige for tap eller skade, inkludert indirekte, utilsiktet, spesiell eller strafferettslig skade, tap av data, goodwill eller andre ikke-materielle skader forårsaket av (i) manglende tilgjengelighet til, feil eller defekter i brukerprofilen eller (ii) uautorisert tilgang, bruk eller endring av brukerprofilen din eller innhold i denne.


7. LOVVALG OG TVISTER

Med mindre annet er angitt i ufravikelig lov, skal disse brukervilkårene styres av og tolkes i samsvar med norsk lov. Tvister som oppstår i forbindelse med eller som følge av disse bruksvilkårene skal avgjøres av norske domstoler, med mindre partene avtaler noe annet.

Hvis deler av disse bruksvilkårene anses ugyldige på grunn av ufravikelig lov eller rettskraftig dom, skal dette bare påvirke de delene som finnes som ugyldige. De gjenværende delene av disse brukervilkårene vil fortsatt kunne håndheves.


8. KONTAKT OG KLAGER

Eventuelle spørsmål, forespørsler eller klager kan rettes til Active Brands via vårt kontaktskjema.

Du kan også kontakte Forbrukertilsynet ved eventuelle klager på disse brukervilkårene eller din brukerprofil. Vi håper imidlertid at du først kontakter Active Brands slik at vi kan prøve å løse saken sammen.


***
Sist oppdatert: 22/02/2024