Brukervilkår

1. Generelle vilkår og betingelser

Johaug, ved (www.johaug.com), er en merkevare som eies og drives av Active Brands AS org nr: NO 995 767 813, Postboks 22 Vollebekk, 0516 Oslo (heretter kalt “Active Brands”).

“ACT Rewards” er lojalitetsprogrammet til Active Brands.

Medlemskapsvilkårene er en avtale mellom det enkelte medlem (heretter kalt «medlemmet») og Active Brands.

Medlemskap i lojalitetsprogrammet ACT Rewards, etableres ved å registrere en profil og akseptere disse vilkårene og betingelsene med en av Active Brands' merkevareporteføljer, som for øyeblikket består av Kari Traa, Johaug, Sweet og Dæhlie. Andre merkevarer kan tilkomme etter hvert. Medlemskapet er personlig, og det er underforstått at kun det registrerte medlemmet har rett til å benytte seg av det.

Disse medlemsbetingelsene gjelder for alle medlemmer av ACT Rewards fra 1. november 2021 og erstatter fra den datoen, alle tidligere gjeldende medlems-, og brukervilkår.


Medlemskap av ACT Rewards er personlig og kun tilgjengelig for personer over 18 år. Medlemskapet og fordelene kan ikke benyttes av andre enn de enkelte medlemmene.

Medlemskap gis kun til én person per medlemsnummer og kun fysiske personer kan bli medlemmer. En person har ikke lov til å ha mer enn én medlemsprofil. Medlemskap registreres i medlemmets fulle navn med en e-postadresse som medlemmet oppgir. Medlemskap vil bli bekreftet via e-post.

Det er ingen avgift for å registrere seg i ACT Rewards, men kvalifiserende kjøp og/eller aktiviteter kreves for å tjene bonuspoeng og bonussjekker.

2. Medlemskommunikasjon, samtykke og behandling av personopplysninger

Active Brands vil lagre og behandle personopplysninger som er nødvendige for å gjøre dem eller deltakende partnere i stand til å overholde avtalen om levering av ACT Rewards. Opplysningene som gis vil også bli brukt til kommunikasjon om medlemskap. Ytterligere informasjon om behandling av personopplysninger, krav til åpenhet, rettelser og slettinger finner du under Active Brands personvernerklæring.


Når du registrerer deg som medlem av ACT Rewards, kreves det å samtykke til å motta informasjon og tilbud fra Active Brands om selskapets og partnerens produkter. Medlemmer må gi sitt samtykke til å motta dette via e-post for å være kvalifisert til å delta i programmet, men de står fritt til å trekke tilbake samtykket når som helst. Det er også mulighet for å samtykke til å motta kommunikasjon gjennom mobil og digitale annonser, disse kan også trekkes når som helst.

Medlemmer som har gitt sitt samtykke kan basert på tidligere kjøp og informasjon de har oppgitt, motta informasjon og tilbud fra Active Brands og deltakende partnere. Medlemskap kan dermed gi en bedre opplevelse for de som har gitt sitt samtykke.

Samtykker kan administreres ved å logge inn på Min side på Johaug sine ACT Rewards-nettsider.

3. Bonuspoeng

Et medlem tjener bonuspoeng på alle kjøp på tvers av nettsidene til de ulike merkene som er en del av ACT Rewards. Per 1. november 2021 består disse merkevarene av Kari Traa, Johaug, Sweet Protection og Dæhlie, og flere kan dukke opp etter hvert. Et medlem tjener bonuspoeng på alle kjøp hvor medlemmet identifiserer seg ved å logge inn på nettsiden før kjøpet er gjennomført. Under kampanjeperioder kan ekstra bonuspoeng tildeles enten på sluttsummen av hver handel eller på individuelle produkter. Medlemmer vil bli informert om slike kampanjer enten på e-post, SMS eller digitale annonser, dersom medlemmet har meldt seg på slike tilbud. Flere aktiviteter for å tjene poeng kan komme til etter hvert.

Bonuspoeng tildeles ikke for gavekort.
Bonuspoeng er gyldige i 24 måneder fra måneden de ble opptjent 24 måneders perioden fornyes for alle opptjente poeng dersom nye tilkommer. Etter dette tidspunktet blir bonuspoengene automatisk ugyldige og kan ikke brukes senere.
Bonuspoeng opptjent er personlige og kan ikke overføres til andre medlemmers bonuskontoer eller løses inn mot kontanter.

Hvis du returnerer en vare, trekkes tilsvarende antall poeng opptjent fra kjøpte vare fra saldoen din.
Hvis poengsaldoen din er mindre enn poengene som vil trekkes fra, vil saldoen din tilbakestilles til null.

Fra tid til annen kan Active Brands, etter eget skjønn endre, avbryte eller legge til interaksjonene der medlemmer kan tjene poeng og antall opptjente poeng, med eller uten forhåndsvarsel til medlemmene.

Bonuspoengsaldoen vil bli oppdatert i løpet av de neste 24 timene på profilsidene. Klager på ikke-oppdaterte bonussaldoer må rettes til Kundeservice innen 30 dager etter kjøp, med kopi av kvitteringen som oppfattes som feil eller ikke beregnet. Det skal fremgå av kvitteringen at medlemskap er oppgitt.

Active Brands forbeholder seg retten til i ettertid å kreditere poeng for interaksjoner der medlemmet ikke var pålogget, forutsatt tilstrekkelig bevis er gjort tilgjengelig for kundeservice.

Vi kan trekke tilbake noen eller alle dine poeng eller bonusjekker hvis vi fastslår at du har mottatt poeng eller en belønning på grunn av en feil, gjennom svindel eller bedrag, eller på noen måte som ikke er autorisert.
Hvis et medlem forventer å tjene bonuspoeng med ACT Rewards basert på kjøp betalt av arbeidsgiveren, er medlemmene personlig ansvarlig for å varsle og innhente samtykke fra arbeidsgiveren på forhånd. Active Brands kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig dersom et medlem ikke informerer og/eller ikke innhenter forhåndssamtykke fra arbeidsgiver. Active Brands anbefaler generelt at medlemmer innhenter samtykke fra sin arbeidsgiver til å bruke bonuspoeng.

4. Andre medlemsfordeler

ACT Rewards-medlemskapet kan også inkludere fordeler som ikke inkluderer opptjening av bonuspoeng, for eksempel tidlig tilgang til salg og eksklusive rabatter. For en fullstendig og oppdatert liste over slike fordeler, besøk nettstedet og logg inn på ACT Rewards.

5. Bonusjekker

Bonusjekker utstedes basert på medlemmenes opptjente bonuspoeng en gang i måneden.


En bonuskupong kan brukes som en hel eller delvis betaling for kjøp på tvers av nettsidene til de ulike merkene som er en del av ACT Rewards. Bonuskuponger er personlige og tilgjengelige i kassen på merkevarens nettbutikker, så lenge medlemmet oppgir medlemskap. Bonuskuponger gjelder også ved kjøp av varer til redusert pris. Medlemmet velger selv hvilken handel en gyldig bonussjekk skal brukes til, men bonussjekken må da brukes i sin helhet, og eventuell restverdi av bonussjekken utbetales ikke i kontanter eller poeng. Den delen av utbetalingen som foretas med bonussjekk gir ikke grunnlag for nye bonuspoeng.

Utstedelse av bonusjekk meddeles en gang i måneden den påfølgende måneden bonuspoengene er opptjent, dersom bonuspoengene tilsvarer en sum som utgjør en eller flere bonussjekker.

En bonussjekk er gyldig i 180 dager fra den er utstedt og kan kun brukes én gang. Hvis en bonussjekk ikke brukes innen utløpsdatoen, er verdien tapt.

På utstedelsestidspunktet blir følgende bonuspoeng konvertert til bonussjekker:
Bonuspoeng - Bonussjekk
1000 poeng: 50 kr
2000 poeng: 100 kr
3000 poeng: 150 kr
4000 poeng: 200 kr


For bonuspoengsaldo på 5000 eller høyere utstedes flere bonussjekker på inntil 200 kroner, inntil resten av bonussaldoen er lavere enn 1000 poeng. Eventuelle gjenværende poeng lagres til neste kjøring av bonussjekker. Bonussjekker utstedes ikke på forhånd.

Hvis en bonussjekk utstedes som følge av en registrering av en ny profil, regnes den som en registreringsbonus, og den er gyldig i 30 dager.

Dersom det er feil ved utstedelse av bonussjekk, har Active Brands rett til å rette dette.

6. Bruk av konto

Medlemmer er ansvarlige for å opprettholde konfidensialiteten til passordet og kontoen deres og er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under deres passord eller konto. Medlemmer bør umiddelbart informere Active Brands kundeservice om enhver uautorisert bruk av passordet eller kontoen deres eller andre sikkerhetsbrudd. Kundeservice kan kontaktes her.

ACT Rewards er kun for medlemmers personlige bruk. Medlemmene samtykker i å ikke vise, distribuere, lisensiere, fremføre, publisere, reprodusere, duplisere, kopiere, lage avledede verk fra, modifisere, selge, videreselge, utnytte, overføre eller laste opp til kommersielle formål, noen del av ACT Rewards. Overføringen, salget eller byttehandelen (eller forsøket på overføring, salg eller byttehandel) av poeng, bonussjekker, eksklusive medlemstilbud og enhver feilaktig fremstilling av fakta knyttet til dette, kan føre til kansellering av medlemmets konto, inkludert eventuelle ubrukte poeng eller aktive, men ubrukte bonusjekker.

7. Medlemskap i andre land

Medlemskapet ditt er gyldig i Norge. Poeng og fordeler kan kun tjenes og løses inn på Active Brands-nettsteder i Norge.

Poeng og fordeler opptjent på andre lands nettsteder kan ikke overføres hvis du oppretter en konto i et annet land. Bonussjekker mottatt i ett land kan ikke løses inn på et annet lands nettsted.

8. Overføring av medlemsavtalen

Active Brands har rett til å overføre din medlemsavtale i ACT Rewards til et annet selskap som vil fortsette å drive fordelsprogrammet.

9. Tvister og verneting

Ved tvister om gjeldende medlemsvilkår vil norsk lov gjelde, og tvister vil bli behandlet i Oslo Tingrett.

10. Endringer i medlemsvilkårene

Active Brands forbeholder seg retten til å gjøre endringer i medlemsvilkårene. Du vil bli informert om endringer som trer i kraft etter at du blir medlem via nettsiden. Vesentlige endringer i medlemsvilkårene kommuniseres via e-post eller på annen passende måte.

11. Oppsigelse av medlemskap

Du kan kansellere medlemskapet ditt når som helst fra kontoen din på Min side.

Kansellering av medlemskap, uansett grunn, betyr at enkeltpersoner ikke lenger kan bruke opptjente bonuspoeng. Hvis du kansellerer medlemskapet ditt, kan du bli med på nytt ved å registrere deg på www.johaug.com. Når du starter medlemskapet på nytt, vil ikke dine tidligere opptjente poeng fortsette til ditt nye medlemskap.

Active Brands forbeholder seg retten til å si opp medlemskapet ditt med seks måneders varsel til medlemmene. Enhver slik melding vil bli sendt via e-post/tekstmelding eller lagt ut på våre nettsider.
Skulle medlemskapet ditt avbrytes på grunn av forhold knyttet til et lands lovgivning, en rettsavgjørelse eller et forbud fra et lands offentlige myndigheter, vil Active Brands ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap for det enkelte medlem som kan følge av denne oppsigelsen. Active Brands vil så langt det er mulig forsøke å informere individuelle medlemmer så snart som mulig dersom omstendighetene beskrevet under dette punktet skulle oppstå. Paragrafen ovenfor gjelder ikke ved seponering i henhold til denne forskriften.

12. Misbruk av medlemskap

Active Brands vil i samsvar med generelle lovbestemmelser kunne holde deg ansvarlig for misbruk av medlemskap som bryter disse vilkårene og betingelsene.

Ved misbruk av medlemskapet, bonuspoengene eller fordelene forbeholder Active Brands seg retten til å ekskludere det eller de aktuelle medlemmene fra programmet. Slik misbruk kan omfatte, men er ikke begrenset til; atferd som er plagsom eller viser mangel på respekt overfor ansatte eller partnere og kriminelle handlinger eller handlinger som generelt anses å være umoralske, uetiske eller i strid med disse medlemsvilkårene.

Active Brands kan kansellere medlemskapet ditt når som helst av hvilken som helst grunn etter eget skjønn, inkludert, men ikke begrenset til, hvis vi fastslår at du (a) ikke er kvalifisert, (b) ikke har brukt kontoen din på en lengre periode, (c) ) har brutt vilkår eller betingelser eller gjeldende lov eller forskrift, eller (d) engasjert seg i bedrag, forfalskning, svindel eller begått annen misbruk av medlemskapet ditt.

13. Force majeure – hendelser utenfor vår kontroll

Active Brands er ikke ansvarlig for skade eller skade som følge av lovgivning, myndighetshandlinger, krigshandlinger, streik, blokader, boikott, lockout, pandemier eller andre lignende hendelser. Dette gjelder ved streik, blokader, boikott og lockout selv om Active Brands selv utfører eller er gjenstand for slike handlinger. Active Brands er heller ikke ansvarlig for å håndtere skader som ellers kan oppstå hvis Active Brands har handlet rimelig forsiktig.

14. ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR

ACT Rewards gis på "som den er" og "som tilgjengelig". I den fulle utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, fraskriver Active Brands seg alle garantier av noe slag, uttrykkelig, underforstått eller lovbestemt, med hensyn til klubben (inkludert de som er relatert til salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, og ikke-krenkelse og de som oppstår ut av handel, bruk eller handel.

Ta vare på en kopi av disse vilkårene for dine arkiver, og sjekk nettstedet ofte for eventuelle endringer i vilkårene.