Brukervilkår

1. GENERELT

Ved å opprette en profil hos Active Brands merkevare Johaug («oss», «vi», «vår», «JG» eller «Johaug»), godtar du denne avtalen. Å opprette en profil er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år. www.johaug.com eies og drives av Active Brands (www.activebrands.com). Ved å registrere din profil godtar du at vi lagrer din personinformasjon, avhengig av dine samtykker å motta e-post og SMS fra Active Brands, samt annen behandling som fremkommer av vilkårene og samtykker.
Du kan når som helst slette din profil ved å kontakte oss. Hvordan du melder deg av dialog kommer tydelig frem når du mottar kommunikasjon i den enkelte kanal. Dersom du melder deg av dialogen, vil du fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for din profil som endringer i vilkår eller annen kommunikasjon i forbindelse med kjøp du gjør på nettsidene våre (se for øvrig punkt 3).

2. PERSONVERN

Ved å opprette en profil hos Johaug samtykker du til at Johaug registrerer og behandler personopplysninger om deg, dine aktiviteter og øvrig informasjon relatert til din profil.
Kjøpshistorikk og klikk på Active Brands sine nettsteder, e-post og SMS kan anvendes for tilpasset markedsføring på e-post, SMS eller gjennom digitale kanaler. Dine opplysninger brukes også til å forstå markedstrender og kundene våre gjennom statistikk og analyse. Dersom du ønsker innsyn i de personopplysningene Active Brands har lagret, eller dersom du ønsker disse rettet eller slettet fordi opplysningene er uriktige, kan du enkelt gjøre dette ved å kontakte Active Brands eller Johaug. Opplysninger selges eller leveres ikke ut til tredjepart utover de leverandører vi bruker for å levere tjenester. Din data brukes også til å forbedre tjenestene våre, så langt det lar seg gjøre anonymiseres dine opplysninger som brukes til statistikk og analyse. Detaljer rundt personvern kan leses i personvernerklæringen her.

3. VILKÅRENES VARIGHET

Vilkårene gjelder fra 1. oktober 2020 og erstatter alle ev. tidligere vilkår eller avtaler for profiler vi har lagret. Du kan si opp avtalen med umiddelbar virkning og all informasjon slettes eller anonymiseres, med unntak av data vi er pålagt å beholde av annen lovgivning. Oppsigelse av avtalen gjøres ved å kontakte oss. Endringer i vilkårene vil bli kommunisert på denne siden, ved større endringer vil vi sende varsel om dette. Du vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til oss direkte. Vi kan også slette din profil med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

4. TVISTER OG LOVVALG

Ved eventuelle tvister vedrørende tolkning av betingelser og vilkår, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.